Witaj na swojej nowej stronie WWW!

Żeby zmodyfikować tę część szablonu, zaloguj się i w górnym menu wybierz Szablony graficzne.

Panel Administracyjny  ← Kliknij tutaj, żeby zmienić ten tekst :)

Konserwacja

Dlaczego warto dokonywać regularnych przeglądów kotła?

1. Kocioł będzie sprawny, wydajny i bezpieczny.
2. Kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok, a tylko w czasie przeglądów można wykryć wady urządzenia i wymienić
zużywające się części.
3. Wraz z powietrzem potrzebnym do spalania, do kotła dostają się zanieczyszczenia, które następnie osadzają się na palniku i
wymienniku ciepła, a tym samym pogarszają one jakość procesu spalania i osłabiają wymianę ciepła.
4. W wyniku gorszego spalania powstaje sadza, która osiada na wymienniku ciepła i zwiększa się zużycie gazu.
5. Wszystkie elementy kotła, pracujące w wysokiej temperaturze w komorze spalania, ze spalinami - zawierającymi znaczne
ilości związków siarki i azotu, z wodą o wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem są narażone na niszczenie.
6. Jakość pracy kotła może się z czasem pogorszyć
7. W trakcie eksploatacji następuje naturalne zużycie jak w każdym urządzeniu.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9 września 1999 r.) i z artykułem 62. ustawy Prawo
Budowlane oraz z zaleceniami producentów
urządzenia grzewcze powinny być poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku.

Dbajmy zatem o bezpieczeństwo swoje, bliskich i sąsiadów!!

Na czym polega technika kondensacyjna?Na czym polega technika kondensacyjna?

W "zwykłych" kotłach grzewczych woda w wymienniku ciepła przejmuje energię od spalin, które schładzane są do określonej temperatury (np. 120 0C).
To przekazywane ciepło nazywane jest w termodynamice tzw. "ciepłem jawnym". Spaliny zawierają też dodatkową energię tzw. "ciepło utajone".
Ta forma energii zwana też "ciepłem kondensacji" lub "ciepłem parowania" jest zawarta w parze wodnej, powstającej w czasie spalania gazu (produkt spalania wodoru).

Podczas gdy w kotłach niekondensacynych energia kondensacji zawarta w parze wodnej uchodzi niewykorzystana wraz ze spalinami do komina, kotły kondensacyjne są w stanie ją wykorzystać.
Jest to związane z budową wymiennika ciepła, którego powierzchnia wymiany ciepła jest znacznie większa od wymienników w „zwykłych” kotłach. Dzięki temu w wymienniku ciepła po przejęciu "ciepła jawnego" od spalin, ma miejsce dalsze ich schładzanie do temperatury niższej niż temperatura kondensacji pary wodnej. W czasie procesu skraplania pary wodnej uwalniane jest ciepło kondensacji i przekazywane wodzie grzewczej w wymienniku ciepła.

Poprzez zastosowanie techniki kondensacyjnej możliwe jest wykorzystanie "ciepła kondensacji", ale i "ciepło jawne" jest efektywniej przekazywane wodzie grzewczej.

Kontrola kosztów ogrzewania

Nocą, kiedy wszyscy śpią…

Nocą oraz podczas naszej nieobecności w domu warto obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.
Najprostszy i niezawodny sposób to regulatory pomieszczeniowe z możliwością wyboru indywidualnych programów czasowych.
W okresach zmniejszonej aktywności grzewczej temperatura w mieszkaniu winna być o około 5 °C niższa niż zazwyczaj. Większa obniżka nie przynosi dalszych oszczędności energii, gdyż w celu powrotu do normalnego poziomu ogrzewania, kocioł musiałby pracować na zwiększonych obrotach. Tylko w przypadku dłuższej nieobecności, np. podczas urlopu, opłaca się drastyczniejsze obniżenie temperatury. W zimie należy jednak pamiętać o zapewnieniu wystarczającego za-bezpieczenia instalacji przed zamarzaniem.

W lecie możemy zaoszczędzić

Późną wiosną i latem, gdy sezon grzewczy już się skończył, warto przestawić system na funkcjonowanie w trybie letnim. Ogrzewanie zostaje wtedy wyłączone, ale kocioł i instalacja w dalszym ciągu są gotowe do pracy w trybie podgrzewania wody.

Rozsądne ogrzewanie na każdą pogodę

Pogodowe regulatory ogrzewania sterują tym procesem uwzględniając aktualną temperaturę na zewnątrz. Produkuje się dokładnie tyle ciepła, ile go potrzeba. W tym celu należy w regulatorze pogodowym ustawić przyporządkowaną danej temperaturze zewnętrznej temperaturę zasilania w trybie ogrzewania. Nastawa ta nie może być wyższa niż wynika to z projektu instalacji grzewczej. W zasadzie powinien jej dokonać fachowiec - instalator. Umieszczone w regulatorze programy czasowe automatycznie włączają i wyłączają fazy ogrzewania oraz obniżonej temperatury (np. w nocy).
Współpracujące z zaworami termostatycznymi pogodowe regulatory ogrzewania to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie układu regulacji instalacji grzewczej.

Ciągłość równa się efektywność

Często w mieszkaniu wyposażonym w centralne ogrzewanie ogrzewa się tylko jedno pomieszczenie. Poprzez ściany, drzwi, okna, sufit oraz podłogę ciepło w sposób nie podlegający żadnej kontroli wędruje jednak także do sąsiednich pokojów, co oznacza utratę sporej porcji energii cieplnej. Przy takiej pracy instalacji grzewczej moc grzejnika w ogrzewanym pomieszczeniu może okazać się niewystarczająca. W rezultacie pokoju nie można dostatecznie ogrzać, a mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemne uczucie chłodu (ten sam efekt powoduje pozostawienie otwartych drzwi pomiędzy ogrzewanymi i nieogrzewanymi lub ogrzewanymi w sposób ograniczony pomieszczeniami). Oszczędność jest więc w tym przypadku pozorna: instalacja grzewcza pracuje, a mimo to w pokoju panuje chłód. Większy komfort cieplny przy jednocześnie bardziej ekonomicznym sposobie pracy instalacji grzewczej uzyskuje się, gdy wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu są nagrzewane równomiernie i odpowiednio do ich przeznaczenia.
Na dodatek jeśli fragmenty budynku pozostają nieogrzane lub są ogrzewane niewystarczająco, uszczerbku może doznać cała konstrukcja budynku.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem